Activitats culturals

Per a Municipi, Associacions i Entitats culturals. APOSTROPH organitza activitats de caràcter cultural.   Suplement Lectura, del diari Segre. 16 de juliol de 2017 http://llorenccapdevila.blogspot.com.es/2017/07/pedrolo.html