Dins d’aquesta àrea podem distingir dos grans apartats:

Apostroph 

Apostroph selecciona autors, autores i obres de màxima qualitat i assumeix l’edició, publicació, distribució, venda i publicitat (novel·la, assaig polític, memòries, etc.) Apostroph també produeix directament llibres de diverses índoles com guies turístiques literàries, anecdotaris, novel·les, relats curts,  etc.

 

 

Enquadrat

Enquadrat és un nou segell d’Apostroph que permet publicar a mida de l’autor/a i també d’institucions públiques i privades.

Edició, disseny, maquetació, correcció, qualitat de material, etc., com en tots els llibres Apostroph. Amb la qualitat no juguem! No es tracta d’una autopublicació en cap cas, ja que el llibre té la garantia d’un segell editorial de qualitat.

Assessorem i treballem conjuntament amb el client o inversor pel que fa

– el disseny de la coberta.                                                                                                                          – el format del llibre.                                                                                                                                      – les condicions de distribució.

I un cop acceptat el pressupost, Apostroph lliure els exemplars estipulats en 6 setmanes.

Serveis lingüístics