APOSTROPH Edicions i propostes culturals, S.L., és una empresa de serveis culturals i d’edició de llibres. Les nostres prestacions es dirigeixen a institucions públiques i privades, associacions, empreses i particulars.

APOSTROPH està encapçalada per Bernat Ruiz Domènech, editor, nascut a Barcelona el 13 de maig de 1975 i compta amb col·laboradors de gran experiència.