En aquesta àrea, Apostroph gestiona activitats de dinamització sociocultural i educatives amb l’objectiu de facilitar la tasca de les institucions públiques, departaments de cultura i turisme, fundacions culturals principalment, però també es dirigeix a l’associacionisme i a las empreses amb interès i sensibilitat per l’art i la cultura.

Activitats culturals

 

Tallers d’escriptura

Festivals temàtics

Concursos literarios

Dossiers pedagógicos

Promoción turística y económica