APOSTROPH Edicions i propostes culturals, SLU, és una petita editorial independent. La nostra vocació és editar obres d’autors catalans, preferentment en català però també en castellà. Hem començat a construir dues línies ben diferenciades:

Apostroph Narrativa, amb novel·les i contes de gènere negre, fantàstic i terror.

Apostroph Assaig, amb obres sobre política, cultura, història i societat sobre qüestions globals i locals però sempre amb una mirada pròpia.

Excepcionalment també editarem altres llibres, tant de ficció com no-ficció que, sense encaixar exactament en aquestes dues línies, puguin semblar-nos interessants per la seva temàtica o manera de veure el món.

APOSTROPH està encapçalada per Bernat Ruiz Domènech, editor, nascut a Barcelona el 13 de maig de 1975 i compta amb col·laboradors de gran experiència.