La Fundació Vicki Bernadet i l’editorial Apostroph convoquen els premis amb l’objectiu de promoure la creació literària que ajudi a la sensibilització social sobre l’abús sexual infantil.

Ens fa molta il·lusió compartir amb tots vosaltres la creació dels Premis Literaris “Lletra Magenta”, fruit de la col.laboració conjunta de l’Editorial Apostroph i de la Fundació Vicki Bernadet.

Amb l’objectiu de promoure un canvi social necessari, des de la Fundació s’aposta per la cultura com una eina de comunicació inclusiva i transversal, íntimament lligada a la lluita social, punta de llança del progrés, de la defensa dels drets fonamentals i de la igualtat entre persones.

Apostroph és una editorial independent. Compta amb dues línies principals, “Apostroph narrativa” i “Apostroph assaig”. La seva vocació és editar i publicar llibres d’autores i autors catalans i espanyols que escriuen sobre el nostre temps amb vocació universal.

Junts, unim forces, creant uns premis literaris anuals que reflecteixin la realitat dels abusos sexuals infantils i ajudin en la seva sensibilització i prevenció.

Bases

Descripció

Premis literaris de narrativa, assaig i obra curta (relat) a les obres inèdites que reflecteixin la realitat de l’abús sexual infantil.

Periodicitat

Anual

Modalitats

Narrativa

 • Hi poden participar escriptores i escriptors majors d’edat.
 • Les obres presentades han de ser individuals, originals inèdites, no premiades en altres concursos i escrites en llengua catalana o castellana.
 • La temàtica de l’obra ha de ser l’abús sexual infantil.
 • L’extensió de les obres ha de ser, com a mínim, de 20.000 paraules i, com a màxim, de 40.000 paraules.
 • El termini d’admissió dels originals es tancarà el dia 21/05/2021.
 • Només es pot presentar una obra per persona.

Assaig

 • Hi poden participar escriptores i escriptors majors d’edat.
 • Les obres presentades han de ser individuals o col·lectives, originals, inèdites, no premiades en altres concursos i escrites en llengua catalana o castellana. El tractament assagístic ha de ser divulgatiu, no acadèmic.
 • La temàtica de l’obra ha de ser l’abús sexual infantil.
 • L’extensió de les obres ha de ser,com a mínim, de 35.000 paraules i, com a màxim, de 65.000 paraules.
 • El termini d’admissió dels originals es tancarà el dia 21/05/2021
 • Només es pot presentar una obra per persona o col·lectiu.

Relat

 • Hi poden participar escriptores i escriptors que tinguin entre 16 i 18 anys en el moment de la presentació de l’obra que estiguin cursant, en aquell moment, estudis de batxillerat o equivalents.
 • Les obres presentades han de ser individuals, originals, inèdites, no premiades en altres concursos i escrites en llengua catalana o castellana.
 • La temàtica de l’obra ha de ser l’abús sexual infantil.
 • L’extensió de les obres ha de ser, com a mínim, de 2.500 paraules i, com a màxim, de 5.000 paraules.
 • El termini d’admissió dels originals es tancarà el dia 21/05/2021
 • Només es pot presentar una obra per persona.

Premis

Narrativa i assaig

Publicació de l’obra premiada per part de l’editorial Apostroph.

Relat

Publicació de l’obra premiada al web de la Fundació Vicki Bernadet. El relat també serà publicat acompanyant les obres de narrativa i assaig premiades a la mateixa edició i publicades per l’editorial Apostroph.

Condicions generals

 • Les obres s’hauran de presentar en format compatible amb processador de textos, això és: *.docx, *.doc, *.odt, *rtf.
 • Les obres s’hauran d’enviar a la següent adreça d’e-mail: beti.barrera@fbernadet.org. Els participants rebran una resposta confirmant que hem rebut la proposta en una setmana màxim.
 • Les obres hauran d’incloure el nom i cognom de l’autor o autors i, també:
  • Adreça postal.
  • Telèfon de contacte.
  • Adreça d’e-mail (si la de contacte no coincideix amb la d’enviament)
 • La presentació d’una obra als premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.
 • Les obres premiades es donaran a conèixer el dia 05/10/2021.
 • L’editorial Apostroph es reserva el dret de publicar les obres no premiades que consideri interessants.

Jurat

El jurat que seleccionarà les obres guanyadores estarà format per:

 • La Sra. Vicki Bernadet (o aquella persona que ella designi en el seu lloc).
 • Tres persones designades per la Fundació Vicki Bernadet atenent al seu coneixement i sensibilitat en la matèria.
 • El Sr. Bernat Ruiz, editor d’Apostroph (o aquella persona que ell designi en el seu lloc), amb veu però sense vot. Només tindrà vot en cas d’empat o majoria insuficient per escollir un guanyador.

El jurat es reunirà les vegades suficients per emetre un veredicte. El jurat seleccionarà el guanyador de cada modalitat, preferentment, per unanimitat (quatre vots); en cas que això no sigui possible els guanyadors seran seleccionats per majoria absoluta (tres vots). El jurat pot declarar desertes una o totes les modalitats, i ho haurà de fer per unanimitat (quatre vots).

El veredicte del jurat serà inapel·lable